Gürgentepe İlçesi Tarihi

 

Gürgentepe, Ordu –Sivas karayolunun 48.km’si üzerinde bulunan 1275 rakımlı bir mevkiinin adıdır. Gürgentepe uzun yıllar küçük bir yerleşim yeri olarak kalmıştır. Gürgentepe’nin tarihi gelişimi, Ordu-Gölköy-Mesudiye-Sivas karayolunun açılmasıyla yakından ilgilidir.

Bugünkü anayol, ticari kervanların Ordu-Sivas üzerinden iç Anadolu’ya daha rahat ulaşmasını sağlamak maksadıyla Osmanlı döneminde (Atlı yaya yolu) 1885’te hizmete açılmıştır. Ancak bu yol, ormanlık, dağlık ve engebeli bir arazi üzerinde yer aldığı ve kışları devamlı kar yağışlı geçtiği için asayişsizlik sebebiyle 2.Dünya savaşı sonuna kadar pek kullanılmamıştır. Bu yıllarda Ordu-Ulubey-Sarpdere-Çatalarmut-Gölköy güzergâhının kullanılmasına devam edilmiştir.

Şehrin bugünkü bulunduğu yere hanlar yapılmış. Ordu-Sivas güzergahında kurulmuş bulunan bu hanlar, uzun yıllar konar-göçer ticaretçilerin dinlenme-konaklama ve alış-veriş merkezi olarak hizmet vermiştir.1940’lı ve 1950’li yıllarda küçük değişikliklerle yeniden yapılan yol, motorlu araçların karayolu taşımacılığına, açılmıştır.”Hanyanı” ismi ile kısa sürede gelişmeye başlayan bu küçük yerleşim birimi, civar köylerin ilgisiyle panayır ve pazaryeri özelliğini kazanmıştır. Bununla birlikte Cuma günleri tertiplenen güreşler ve bu güreşlere katılan kalabalıkların ilgisi, aynı zamanda bugünkü Hıdırellez geleneğinin daha canlı bir şekilde kutlanmasını yaygınlaştırmıştır. Bunu plansız ve imarsız yapılaşma faaliyetleriyle, devletin asayişini sağlamak için Karakol açması takip etmiştir. Yerleşim yeri, Ağızlar ve Akmescit Köylerinin birleşmeleriyle 7 Ağustos 1955 tarihinde Gölköy İlçesi’ne bağlı bir Belediye teşkilatı kurulmasını müteakip Gürgentepe ismini almıştır.

4 Temmuz 1987 gün ve 3392 sayılı kanunla Gürgentepe Beldesi, İlçe olmuştur. Bu tarih itibariyle Kaymakamlık hizmetine de kavuşmuştur. Bu gün halen kaymakamlık binası olarak hizmet vermekte olan Hükümet Konağı binası 1989 yılında ilçe Kaymakamlığına tahsis edilmiştir. Gürgentepe İlçesi 23 mahalleden oluşmaktadır.

 

Tarihi Mekanlar

1-Tikenlice köyü, Mağara Mahallesinde 11 adet muntazam işlenmiş anıt mezarlar mevcuttur. Şuanda köylüler tarafından depo olarak kullanılmaktadır.

2-Akmescit Mahallesinde, Akkilise denilen kilisenin temel kalıntıları ile Osmanlılar döneminden kalma medresenin taş bir duvarı mevcuttur.

3-Eskiköy Dere Mahallesinde dere kenarındaki taşlara oyulmuş, vaziyette duran ve niçin yapıldığı bilinmeyen oyuklar mevcuttur.

 


 T.C. Gürgentepe Kaymakamlığı © 2018
Akyurt Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:2 52610 Gürgentepe /ORDU
Telefon: +90 452 821 32 01 Fax : +90 452 821 25 66 e-Posta:gurgentepe@gurgentepe.gov.tr
Yazı İşleri Müdürlüğü - Tekniker Servet ARIKAN