T.C.

GÜRGENTEPE KAYMAKAMLIĞI

GÜRGENTEPE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1 Adres Değiştirme Yerleşim yeri bir kişinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. 5490 S.K.nun 50. fıkrası gereği kişilerin yerleşim yerlerini 20 iş günü içinde bizzat bildirmeleri esastır. Boş konuta Kişinin açık adresini sözlü beyanı. Ancak beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğunun tespiti halinde, ilgiliden adres beyan formu ile birlikte beyanını teyit edici elektrik, su, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, gibi belgeler istenecektir. (2016 yılında 20 iş gününde adreslerini bildirmeyenlere 506.00TL ; Gerçeğe aykırı adres beyanın da bulunanlara 1016.00TL idari para cezası uygulanmaktadır.) 5 dk.
2 Doğum Resmi doğum raporu veya sözlü beyan ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı. (30 gün içinde bildirimde bulunmayanlara 93.00TL idari para cezası uygulanmaktadır.) 10 dk.
3 Çok Dilli Doğum Belgesi Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı. 5 dk.
4 Evlenme Nüfus İdaresindeki Tescil: Evlendirme Memurluğunca düzenlenmiş 2 örnek Mernis evlenme bildirimi. 5 dk.
Evlenme Dosyasında bulunması gereken belgeler: 1 örnek evlenme beyannamesi, çiftler için sağlık raporu, rıza belgesi ,yerleşim yeri belgesi, 2 adet fotoğraf, nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.
5 Çok Dilli Evlenme Belgesi Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı. 5 dk.
6 Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı. Evlenecek çiftlerden yabancı uyruklu kişi varsa, o kişinin nüfus bilgilerini kapsayan kimlik suretinin bulunduğu dilekçe. 5 dk.
7 İdarece Kayıt Düzeltme Dayanak belgesi ve dilekçe. 5 dk.
8 Ölüm Ölüm olayını bildirmekle yükümlü görevlilerce düzenlenmiş 2 örnek mernis ölüm tutanağı ve ölene ait nüfus cüzdanı. 5 dk.
9 Çok Dilli Ölüm Belgesi Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı. 5 dk.
10 Boşanma Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar. 5 dk.
11 Evliliğin Feshi Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar 10 dk.
12 Evliliğin İptali Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar 10 dk.
13 Evlat Edinme Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar 10 dk.
14 Tanıma Tanıma senedi noter veya mahkemece yapılmışsa onaylı 2 örnek tanıma senedi. Tanıma senedini Nüfus İdaresi yapacaksa ilgilinin beyanı ve nüfus cüzdanı ile tanınan çocuğa ait varsa doğum raporu. 10 dk.
15 Vatandaşlığa Alınma Başvuru dilekçesi, Anne ve baba veya bunlardan herhangi birisi Türk vatandaşı iseler, nüfus kütüklerinde kayıtlı olduklarını gösterir bilgi ve belgeler, Anne ve babadan birisi yabancı ise yabancı olan anne ya da babanın yabancı kimliğini gösterir belgenin tasdikli Türkçe tercümesi ile ilgilinin bunlara bağlı olarak o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair belge, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi reşit ise anne, baba ya da birinci derecede akrabası olan kişilerin yakınlık derecelerini gösterir şekilde resmi makamlarca alınmış imzalı ifadeleri, 10 dk.
16 Vatandaşlıktan Çıkma Vatandaşlıktan çıkma belgesi (Form F) 10 dk.
17 Çifte Uyrukluluk Başka hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir vatandaşlık belgesi. 10 dk.
18 Kayıt Düzeltme Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar 5 dk.
19 Kayıt Silme Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarenin verdiği karar. 10 dk.
20 Kayıt Taşıma Dayanak belgesi. 10 dk.
21 Mükerrer Kayıt Silme Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarenin verdiği karar. 10 dk.
22 Nesep Düzeltme Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarece düzenlenen nesep düzeltme formu. 10 dk.
23 Gaiplik Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar 10 dk.
24 Vasiyet Noterlerce düzenlenmiş vasiyet bildirim formu veya vasiyet bildirim yazısı. 10 dk.
25 Nüfus Kayıt Örneği Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı. 2 dk.
26 Veraset Kaydı Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ve varsa veraset ilamı dava dilekçesi. 5-15 dk.
27 Nüfus Cüzdanı Değiştirme Eski nüfus cüzdanı ve 2 adet fotoğraf. Kayıp ise yerleşim yeri ve diğer adresinin bulunduğu muhtarlıktan, kamu görevlisi ise çalıştığı kurumdan alınan fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi.(2016 yılında Kayıptan çıkan Nüfus cüzdanlarına 93.00TL idari para cezası uygulanmaktadır.) 5 dk.
28 Uluslararası Aile Cüzdanı Evli çiftlere ait nüfus cüzdanları ve 2 adet fotoğraf ile eski aile cüzdanı. 15 dk.
29 Yerleşim Yeri Belgesi Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı. 2 dk.
Not : Nüfus müdürlüklerine işlem için müracaat edenlerin nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb resmi kimliklerinden
birisini ibraz etmesi zorunludur.Kimlik ibraz etmeyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
Başvuru esnasında belirtlen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.  
       
    1.MÜRACAAT YERİ  
Müracaat Yeri : İlçe Nüfus Müdürlüğü  
İsim   : Utku CANDAN  
Ünvanı : Nüfus Müdürü  
Adres   : Akyurt Mah. 23 Nisan Cad. No:2 Kat:3 Gürgentepe/ORDU  
Telefon : 0 452 821 20 98 e-potsa: gurgentepe52@nvi.gov.tr  
       
       
    2.MÜRACAAT YERİ  
       
Müracaat Yeri : Kaymakamlık  
İsim   : Nursel ÖZDEMİR  
Ünvanı : Kaymakam   
Adres   : Akyurt Mah. 23 Nisan Cad. No:2 Kat:2 Gürgentepe/ORDU  
Telefon : 0 452 821 32 01  
 


 T.C. Gürgentepe Kaymakamlığı © 2018
Akyurt Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:2 52610 Gürgentepe /ORDU
Telefon: +90 452 821 32 01 Fax : +90 452 821 25 66 e-Posta:gurgentepe@gurgentepe.gov.tr
Yazı İşleri Müdürlüğü - Tekniker Servet ARIKAN