T.C.

GÜRGENTEPE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4.1 adet fotoğraf

30 GÜN

(İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN

(Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2

YAKACAK YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır.

30 GÜN

(İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN

(Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4.Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

30 GÜN

(İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN

(Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4

SOSYAL DESTEK

YARDIMLARI

(Bir Defaya Mahsus Para/Periyodik Nakit)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN

(İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN

(Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)

5

EĞİTİM YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4.Öğrenci Belgesi

30 GÜN

(İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN

(Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1.SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)

(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

3.Öğrenci Belgesi

4.Çocukların Kimlik Fotokopisi

İlk incelemedeolumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içindeSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 GÜN

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

1.SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)

3.Çocukların Kimlik Fotokopisi

İlk incelemedeolumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 GÜN

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)

4.Medikal malzeme kullanımıgerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

 

7 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ

(Deprem, Yangın, Sel vb.)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

7 GÜN

10

TERÖR ZARAR YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2.Başvuru Dilekçesi

3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4.Terör zararıtespit tutanağı

7 GÜN

11

PROJE DESTEKLERİ

(GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1.Fayda sahibi başvuru formu

2.Proje hazırlama formatı

3.Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5.Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır.Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

12

PROJE DESTEKLER

(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ

1.Fayda sahibi başvuru formu

2.Proje hazırlama formatı

3.Proje başvuru formu

Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır.

Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

13

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU GEREĞİNCE (GELİR TESPİTİ)

1-Matbu dilekçe,

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-Hane halkı çalışanlarına ait maaş bordrosu.

20 GÜN

       

14

1-2-3-4-5-8-9 nolu başvurularda Vakıf Başkanınca aciliyeti bildirilen başvurularda

 

AYNI GÜN

15

2022 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü, Bakıma Muhtaç, Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu

1- Başvuru Formu

2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı

3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu

4- İlgili yönetmeliğin 2-c maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge

5- İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu

14 GÜN

 

16

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Başvurusu

1-Başvuru Formu

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı

4-Hane halkı çalışanlarına ait maaş bordrosu.

5- İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu

14 GÜN

17

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Başvurusu

1-Başvuru Formu

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı

4-Hane halkı çalışanlarına ait maaş bordrosu.

5- İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu

14 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tablodabazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

İsim

Şenel YALÇINKAYA

Nursel ÖZDEMİR

Unvan

Vakıf Müdürü

Gürgentepe Kaymakamı

Adres

Hükümet Konağı

Hükümet Konağı Kat:2

Telefon

0452 8213201

04528213201

Faks

 

0452 8212566

E-Posta

gurgentepesydv@hotmail.com

 
 


 T.C. Gürgentepe Kaymakamlığı © 2018
Akyurt Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:2 52610 Gürgentepe /ORDU
Telefon: +90 452 821 32 01 Fax : +90 452 821 25 66 e-Posta:gurgentepe@gurgentepe.gov.tr
Yazı İşleri Müdürlüğü - Tekniker Servet ARIKAN